Анкета

Важно ли е, според Вас, да се изучават в начален етап на обучение Информационни технологии?

Да (14)
88%

Не (2)
13%

Намам мнение по въпроса (0)
0%

Общ брой на гласовете: 16

Анкета

Ако се изучава ИКТ в начален етап под каква форма да бъде?

ЗИП (10)
100%

СИП (0)
0%

Групи по интереси (0)
0%

Общ брой на гласовете: 10

Анкета

Във Вашето работно място децата от 1 до 4 клас изучават ли тази дисциплина?

Не (6)
55%

Да (4)
36%

Все още не, но предстои. (1)
9%

Общ брой на гласовете: 11

Tags

The list of tags is empty.