Анкета

Важно ли е, според Вас, да се изучават в начален етап на обучение Информационни технологии?

Да (15)
88%

Не (2)
12%

Намам мнение по въпроса (0)
0%

Общ брой на гласовете: 17

Анкета

Ако се изучава ИКТ в начален етап под каква форма да бъде?

ЗИП (10)
91%

СИП (1)
9%

Групи по интереси (0)
0%

Общ брой на гласовете: 11

Анкета

Във Вашето работно място децата от 1 до 4 клас изучават ли тази дисциплина?

Не (6)
50%

Да (4)
33%

Все още не, но предстои. (2)
17%

Общ брой на гласовете: 12

Tags

The list of tags is empty.