Колеги, споделете своето мнение! Одобрявате ли изучаването на Информационни технологии в начален етап на обучение? Реализирано ли е това някъде в страната на практика и под каква форма?

12.02.2011 09:29