Участие в Световния форум "Учители - новатори" - Бразилия, 2009 г. Национален проект "Пътешествие из България"

Участие в Световния форум "Учители - новатори" - Бразилия, 2009 г. Национален проект "Пътешествие из България"