Разпределения

В помощ на учители работещи в начален етап на обучение предлагам авторски разпределения по посочените учебници.

В първи клас работим със следния учебен комплект:

БЕЛ - издателство "Даниела Убенова"

Математика - изд."Булвест 2000"

Роден край - изд. "Булвест 2000"

Изобр. изкуство - изд. "Булвест 2000"

ДБТ - изд. "Просвета"

Музика - изд. "Булвест 2000"

Във втори, трети и четвърти клас работим със следния учебен комплект:

БЕЛ - изд. "Булвест 2000"

Математика - изд. "Булвест 2000"

Околен свят и Човекът и природата - изд. "Просвета"

Човекът и обществото - изд. "Булвест 2000"

Музика и Изобр. изкуство - изд. "Булвест 2000"

ДБТ - изд. "Просвета"

Ново за трети клас

Човекът и природата - изд. "Булвест 2000"

ДБТ - изд. "Булвест 2000"

Ново за четвърти клас

Човекът и природата - изд. "Булвест 2000"